Wij hebben de Gouden GreenKey

MVO VERKLARING

Verklaring maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen

In de visie van Vlugtenburg is ‘duurzaamheid’ een belangrijk en leidend thema. De gevolgen die niet maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen veroorzaken op het leefmilieu(Planet) zijn voor Vlugtenburg bekend. Onze gasten en de medewerkers(people) van Vlugtenburg hebben hier een belangrijke rol in. Daarnaast speelt het economisch belang van Vlugtenburg nauw samen met duurzaamheid. Het uitgangspunt op alle vlakken is dan ook behoud van het milieu doormiddel van duurzaamheid.

Als vakantiepark aan de kust moet en wil Vlugtenburg een voorbeeldfunctie vervullen. Daarom heeft Vlugtenburg een beleid dat erop is gericht zorgvuldig om te gaan met mens, milieu en planeet.

Ook is dit terug te vinden in de maatregelen die Vlugtenburg heeft ondernomen. Zo rijden er op het park alleen elektrisch aangestuurde golfkarren, zijn alle kranen voorzien van waterbesparende koppen en wordt er aan gescheiden afval verwerking gedaan etc. Dat alles met het oog op de toekomst, zodat ook volgende generaties kunnen blijven genieten van de kust/Vlugtenburg.

Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij onze medewerkers om een duurzame visie te ontwikkelen, zodat ook zij bewust omgaan met energie en afvalverwerking. Zo sturen wij onze medewerkers naar bijeenkomsten/cursussen waarin duurzaamheid centraal staat om zo hun kennis te verbreden.

Doordat Vlugtenburg betrokken is met duurzaamheid worden veel gasten aangestoken en zo zie je maar; alle beetjes helpen.

De Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche en voor vergaderlocaties, die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, met zorg voor milieu en natuur in hun omgeving. Voor het behalen van de Green Key gelden strenge duurzaamheidsvoorwaarden.

Vlugtenburg voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:

Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vakgebied en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vakgenoten en leveranciers) dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en/of leveranciers over de kwaliteit van onze diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.
Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid.
Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door vrijwilligerswerk.
Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting van ons bedrijf.
Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van (kantoor)materialen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.